Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (8,8% ogółu).

mazowieckie20 45317,1%
śląskie11 6929,8%
wielkopolskie10 4628,8%
małopolskie10 2818,6%
dolnośląskie10 2138,5%
pomorskie7 4386,2%
łódzkie7 0635,9%
lubelskie6 3345,3%
podkarpackie6 1485,1%
kujawsko-pomorskie5 7814,8%
zachodniopomorskie5 3594,5%
warmińsko-mazurskie4 8934,1%
podlaskie3 7573,1%
świętokrzyskie3 6633,1%
lubuskie3 0012,5%
opolskie3 0002,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
lubelskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
świętokrzyskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (67,6% ogółu), małopolskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (8,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 37 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2567,6%
małopolskie410,8%
wielkopolskie38,1%
pomorskie12,7%
świętokrzyskie12,7%
śląskie12,7%
opolskie12,7%
kujawsko-pomorskie12,7%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.