Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 27 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (47,2% podmiotów), związki zawodowe (16,3% podmiotów) oraz fundacje (14,1% podmiotów).

stowarzyszenia56 36947,2%
związki zawodowe19 46616,3%
fundacje16 90314,1%
kościół katolicki14 22711,9%
samorząd gospodarczy i zawodowy5 0884,3%
indywidualna działalność gospodarcza4 9644,2%
inne kościoły i związki wyznaniowe1 5361,3%
organizacje pracodawców3900,3%
partie polityczne2500,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1630,1%
pozostałe1820,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

stowarzyszenia
związki zawodowe
fundacje
kościół katolicki
samorząd gospodarczy i zawodowy
indywidualna działalność gospodarcza
inne kościoły i związki wyznaniowe
organizacje pracodawców
partie polityczne
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (51,4% największych podmiotów), fundacje (27,0% największych podmiotów) oraz samorząd gospodarczy i zawodowy (5,4% największych podmiotów).

stowarzyszenia1951,4%
fundacje1027,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy25,4%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione25,4%
kościół katolicki25,4%
państwowe jednostki organizacyjne12,7%
związki zawodowe12,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.