Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,5% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie5 86413,5%
śląskie5 01911,6%
wielkopolskie4 1389,5%
małopolskie4 0319,3%
dolnośląskie3 7608,7%
pomorskie2 8946,7%
zachodniopomorskie2 5285,8%
łódzkie2 4895,7%
podkarpackie2 3925,5%
kujawsko-pomorskie2 1715,0%
lubelskie1 9734,5%
warmińsko-mazurskie1 5573,6%
lubuskie1 2973,0%
opolskie1 1792,7%
świętokrzyskie1 0512,4%
podlaskie1 0492,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
łódzkie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,7% ogółu), pomorskie (13,7% ogółu) oraz dolnośląskie (13,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 51 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie815,7%
pomorskie713,7%
dolnośląskie713,7%
śląskie611,8%
łódzkie59,8%
małopolskie47,8%
kujawsko-pomorskie35,9%
wielkopolskie35,9%
lubuskie23,9%
lubelskie23,9%
zachodniopomorskie12,0%
świętokrzyskie12,0%
podkarpackie12,0%
podlaskie12,0%
opolskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.