Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 418 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009790
31 marca 2010833
30 czerwca 20101 012
30 września 20101 021
31 grudnia 2010916
31 marca 2011976
30 czerwca 20111 191
30 września 20111 130
31 grudnia 2011966
31 marca 2012981
30 czerwca 20121 189
30 września 20121 126
31 grudnia 20121 008
31 marca 20131 055
30 czerwca 20131 314
30 września 20131 244
31 grudnia 20131 138
31 marca 20141 145
30 czerwca 20141 418
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.