Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,2% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie3 72523,2%
śląskie1 82911,4%
małopolskie1 5379,6%
wielkopolskie1 3388,3%
dolnośląskie1 1947,4%
łódzkie9025,6%
pomorskie8755,5%
kujawsko-pomorskie7684,8%
zachodniopomorskie6984,4%
lubelskie6884,3%
podkarpackie5903,7%
warmińsko-mazurskie4592,9%
opolskie4172,6%
podlaskie4002,5%
świętokrzyskie3422,1%
lubuskie2751,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
świętokrzyskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,1% ogółu), śląskie (20,5% ogółu) oraz pomorskie (10,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 39 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie923,1%
śląskie820,5%
pomorskie410,3%
łódzkie410,3%
wielkopolskie37,7%
dolnośląskie37,7%
warmińsko-mazurskie25,1%
zachodniopomorskie12,6%
opolskie12,6%
lubuskie12,6%
kujawsko-pomorskie12,6%
małopolskie12,6%
podkarpackie12,6%
lubelskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.