Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,9% podmiotów), spółki cywilne (12,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 59279,9%
spółki cywilne69212,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2143,7%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne811,4%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne490,9%
stowarzyszenia440,8%
spółki jawne170,3%
spółki komandytowe160,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne150,3%
fundacje90,2%
pozostałe170,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
stowarzyszenia
spółki jawne
spółki komandytowe
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
fundacje
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (74,1% największych podmiotów).

wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne2074,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne414,8%
państwowe jednostki organizacyjne311,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.