Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY IM. SUE RYDER SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (14,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY IM. SUE RYDER SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ24 063 102,8822 092 048,3014 563 995,53-663 452,19-2,8-3,0-4,68,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.