Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie28 01614,9%
śląskie20 64511,0%
wielkopolskie18 7319,9%
małopolskie16 7178,9%
dolnośląskie14 3237,6%
pomorskie11 9366,3%
zachodniopomorskie11 9186,3%
kujawsko-pomorskie11 4526,1%
łódzkie11 3496,0%
lubelskie8 9654,8%
podkarpackie8 0234,3%
warmińsko-mazurskie7 2413,8%
podlaskie5 6443,0%
lubuskie4 8752,6%
świętokrzyskie4 6772,5%
opolskie3 8312,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,2% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz dolnośląskie (8,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 631 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie9615,2%
śląskie8813,9%
dolnośląskie558,7%
wielkopolskie548,6%
małopolskie538,4%
pomorskie386,0%
podkarpackie355,5%
lubelskie345,4%
łódzkie345,4%
zachodniopomorskie284,4%
kujawsko-pomorskie274,3%
opolskie223,5%
świętokrzyskie213,3%
podlaskie172,7%
warmińsko-mazurskie172,7%
lubuskie121,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.