Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 14 154 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200915 647
31 marca 201015 720
30 czerwca 201014 853
30 września 201015 782
31 grudnia 201016 275
31 marca 201116 132
30 czerwca 201114 925
30 września 201114 623
31 grudnia 201115 782
31 marca 201215 598
30 czerwca 201213 966
30 września 201214 450
31 grudnia 201215 870
31 marca 201315 872
30 czerwca 201314 073
30 września 201314 826
31 grudnia 201315 919
31 marca 201415 991
30 czerwca 201414 154
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,1% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,0% ogółu).

mazowieckie3 41224,1%
śląskie1 78312,6%
wielkopolskie1 2739,0%
dolnośląskie1 1187,9%
małopolskie1 0827,6%
pomorskie9036,4%
łódzkie8896,3%
zachodniopomorskie6794,8%
kujawsko-pomorskie5503,9%
lubelskie5283,7%
warmińsko-mazurskie3962,8%
podkarpackie3832,7%
lubuskie3202,3%
opolskie3102,2%
podlaskie3012,1%
świętokrzyskie2271,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,5% podmiotów), spółki cywilne (5,2% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty niepubliczne (2,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 67189,5%
spółki cywilne7295,2%
placówki systemu oświaty niepubliczne3772,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2912,1%
spółki jawne550,4%
spółki komandytowe170,1%
spółdzielnie50,0%
fundacje20,0%
stowarzyszenia20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,1% podmiotów), własność zagraniczna (4,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 31894,1%
własność zagraniczna5904,2%
własność prywatna krajowa pozostała1781,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej250,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,2% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych13 90298,2%
od 10 do 49 zatrudnionych2341,7%
od 50 do 249 zatrudnionych170,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)5 826 317,114 379 991,4411 882 821,68327 491,535,67,52,824,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EUROPEJSKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA KORESPONDENCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (11,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EUROPEJSKA SZKOŁA KSZTAŁCENIA KORESPONDENCYJNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 826 317,114 379 991,4411 882 822,13327 491,535,67,52,824,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.