Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 91916,5%
śląskie1 21910,5%
małopolskie1 1569,9%
wielkopolskie1 0609,1%
dolnośląskie8577,3%
podkarpackie7026,0%
pomorskie6885,9%
lubelskie6425,5%
łódzkie6315,4%
kujawsko-pomorskie5865,0%
zachodniopomorskie4674,0%
warmińsko-mazurskie4343,7%
świętokrzyskie3823,3%
podlaskie3362,9%
opolskie3092,6%
lubuskie2762,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
podkarpackie
pomorskie
lubelskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny