Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 664 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 265
31 marca 20108 474
30 czerwca 20108 563
30 września 20108 872
31 grudnia 20109 088
31 marca 20119 153
30 czerwca 20119 195
30 września 20119 418
31 grudnia 20119 528
31 marca 20129 587
30 czerwca 20129 582
30 września 201210 163
31 grudnia 201211 014
31 marca 201311 172
30 czerwca 201311 131
30 września 201311 377
31 grudnia 201311 564
31 marca 201411 706
30 czerwca 201411 664
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.