Grupy zatrudnienia

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Zgodnie z przyjętą przez Główny Urząd Statystyczny definicją, za zatrudnionego uważa się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy. W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły podmioty zatrudniające od 10 do 49 (30,5% podmiotów) i od 50 do 249 (24,5% podmiotów) osób.

od 10 do 49 zatrudnionych17830,5%
od 50 do 249 zatrudnionych14324,5%
od 0 do 9 zatrudnionych14024,0%
powyżej 250 zatrudnionych12321,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i klasyfikowanych w czterech grupach pod względem wielkości zatrudnienia, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

od 10 do 49 zatrudnionych
od 50 do 249 zatrudnionych
od 0 do 9 zatrudnionych
powyżej 250 zatrudnionych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny