Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne (62,6% podmiotów), inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne (16,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,1% podmiotów).

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne6262,6%
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne1616,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością77,1%
indywidualna działalność gospodarcza77,1%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne55,1%
państwowe jednostki organizacyjne11,0%
kościół katolicki11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne
inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
kościół katolicki
państwowe jednostki organizacyjne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
spółki jawne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny