Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,9% podmiotów), własność zagraniczna (3,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24 66792,9%
własność zagraniczna1 0073,8%
własność prywatna krajowa pozostała5242,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1170,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej810,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej780,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej630,2%
własność samorządowa100,0%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
pozostałe80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (28,6% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (26,5% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (20,4% największych podmiotów).

własność zagraniczna1428,6%
własność prywatna krajowa pozostała1326,5%
własność krajowych osób fizycznych1020,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej510,2%
własność samorządowa24,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej24,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa12,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (46,1% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa (19,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (13,3% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała1 155 728 818,38 zł46,1%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa483 354 297,06 zł19,3%
własność zagraniczna332 938 160,80 zł13,3%
własność krajowych osób fizycznych223 334 919,25 zł8,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej146 401 245,79 zł5,8%
własność samorządowa90 250 026,14 zł3,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej76 937 786,45 zł3,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych362 713,61 zł0,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.