Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,8% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (7,8% ogółu).

mazowieckie1 09631,8%
śląskie43212,5%
wielkopolskie2697,8%
małopolskie2507,3%
pomorskie2447,1%
dolnośląskie2166,3%
łódzkie1975,7%
zachodniopomorskie1353,9%
lubelskie1043,0%
kujawsko-pomorskie952,8%
świętokrzyskie822,4%
lubuskie712,1%
warmińsko-mazurskie692,0%
podlaskie661,9%
podkarpackie601,7%
opolskie581,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
świętokrzyskie
lubuskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
podkarpackie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,4% ogółu), śląskie (20,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 44 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie1636,4%
śląskie920,5%
dolnośląskie49,1%
kujawsko-pomorskie36,8%
małopolskie36,8%
opolskie24,5%
łódzkie24,5%
wielkopolskie12,3%
świętokrzyskie12,3%
podlaskie12,3%
warmińsko-mazurskie12,3%
podkarpackie12,3%
zachodniopomorskie00,0%
pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
lubelskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.