Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 26689,3%
własność prywatna krajowa pozostała5264,6%
własność zagraniczna3773,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej970,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych900,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej500,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej470,4%
własność samorządowa180,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych60,1%
własność państwowych osób prawnych50,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
własność państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (29,4% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (17,6% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (11,8% największych podmiotów).

własność zagraniczna529,4%
własność krajowych osób fizycznych317,6%
własność prywatna krajowa pozostała211,8%
własność państwowych osób prawnych211,8%
własność skarbu państwa15,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej15,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej15,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej15,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych15,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (25,1% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (17,6% sumy kapitałów własnych) oraz własność państwowych osób prawnych (15,4% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej102 425 000,00 zł25,1%
własność zagraniczna71 755 512,81 zł17,6%
własność państwowych osób prawnych63 009 268,31 zł15,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50 884 000,00 zł12,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40 297 000,00 zł9,9%
własność skarbu państwa30 561 351,71 zł7,5%
własność krajowych osób fizycznych30 251 931,56 zł7,4%
własność prywatna krajowa pozostała14 840 362,64 zł3,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej4 187 000,00 zł1,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.