Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (292,7 mln zł), MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (256,7 mln zł) oraz LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (108,8 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 661 535,76-7 892 177,13292 731 115,2712 758 162,4420,4-161,74,4100,0
MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 940 057,84-10 167 117,15256 745 851,4411 144 282,0720,7-109,64,3100,0
LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 582 327,234 739 475,29108 794 510,121 065 613,144,222,51,081,5
Grupa Kapitałowa MILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 143 034,6856 472 608,8094 219 524,773 329 039,805,05,93,515,9
KAMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 544 899,2415 244 562,3954 746 608,572 530 071,4311,716,64,629,2
MILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 011 896,0841 643 315,6239 542 220,112 914 237,156,37,07,49,5
WADWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 306 106,551 309 165,2530 125 515,717 558,290,10,60,075,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH "POLCARBO" SPÓŁKA JAWNA RYSKALOK & S-KA25 485 861,7311 290 518,1124 579 465,0311 501 926,6845,1101,946,855,7
JOBS.PL SPÓŁKA AKCYJNA578 650,34183 622,692 601 948,85-52 423,50-9,1-28,6-2,068,3
GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA925 264,08759 982,011 070 800,78140 730,1115,218,513,117,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.