Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie2 61719,8%
śląskie1 47211,1%
wielkopolskie1 45311,0%
małopolskie1 0107,6%
dolnośląskie9997,6%
pomorskie8466,4%
łódzkie6835,2%
zachodniopomorskie6765,1%
lubelskie5544,2%
podkarpackie5193,9%
warmińsko-mazurskie5063,8%
kujawsko-pomorskie4833,7%
podlaskie3902,9%
opolskie3882,9%
świętokrzyskie3442,6%
lubuskie2902,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
podlaskie
opolskie
świętokrzyskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (45,5% ogółu), śląskie (14,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 55 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2545,5%
śląskie814,5%
wielkopolskie59,1%
pomorskie35,5%
łódzkie35,5%
kujawsko-pomorskie23,6%
dolnośląskie23,6%
zachodniopomorskie23,6%
małopolskie23,6%
opolskie11,8%
lubuskie11,8%
lubelskie11,8%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.