Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,0% podmiotów), spółki cywilne (6,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza57 52689,0%
spółki cywilne3 9966,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 5924,0%
spółki jawne1330,2%
przedstawicielstwa zagraniczne1330,2%
spółki komandytowe830,1%
spółki akcyjne570,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych300,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy230,0%
spółdzielnie190,0%
pozostałe310,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
przedstawicielstwa zagraniczne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (47,1% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (23,5% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością847,1%
spółki akcyjne423,5%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne15,9%
państwowe jednostki organizacyjne15,9%
spółki jawne15,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.