Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ARGOS TRANSLATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (13,5 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ARGOS TRANSLATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)4 726 712,833 091 662,3113 464 251,89847 939,1717,927,46,334,6
BKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 811 780,9419 981 591,221 749 463,906 493 388,2323,432,5371,228,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.