Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
  • sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

         

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 392 aktywne podmioty działające w tej branży, o 13,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009212
31 marca 2010231
30 czerwca 2010267
30 września 2010273
31 grudnia 2010282
31 marca 2011286
30 czerwca 2011285
30 września 2011286
31 grudnia 2011288
31 marca 2012299
30 czerwca 2012325
30 września 2012324
31 grudnia 2012342
31 marca 2013349
30 czerwca 2013347
30 września 2013364
31 grudnia 2013358
31 marca 2014367
30 czerwca 2014392
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,1% ogółu), wielkopolskie (28,8% ogółu) oraz śląskie (6,6% ogółu).

mazowieckie12231,1%
wielkopolskie11328,8%
śląskie266,6%
podkarpackie235,9%
małopolskie174,3%
pomorskie174,3%
dolnośląskie164,1%
łódzkie133,3%
kujawsko-pomorskie112,8%
zachodniopomorskie102,6%
warmińsko-mazurskie61,5%
lubuskie51,3%
lubelskie51,3%
świętokrzyskie41,0%
opolskie30,8%
podlaskie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza29174,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6616,8%
spółki cywilne246,1%
spółki komandytowe61,5%
spółki komandytowo-akcyjne20,5%
spółki akcyjne10,3%
stowarzyszenia10,3%
przedstawicielstwa zagraniczne10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,9% podmiotów), własność zagraniczna (9,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32181,9%
własność zagraniczna369,2%
własność prywatna krajowa pozostała256,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,8%
własność państwowych osób prawnych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,9% podmiotów) i od 10 do 49 (4,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36893,9%
od 10 do 49 zatrudnionych194,8%
od 50 do 249 zatrudnionych41,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)1 129 743 493,46297 741 615,703 392 048 483,92119 098 203,2510,540,03,573,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSAT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (931,0 mln zł), STARCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (748,1 mln zł) oraz MEDIACOM-WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (596,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSAT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 586 259,7558 016 127,22931 010 823,1752 190 134,0133,590,05,662,7
STARCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 750 267,095 789 330,52748 064 132,745 739 330,524,999,10,895,1
MEDIACOM-WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ194 549 838,538 475 179,61596 597 569,988 423 046,664,399,41,495,6
MPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 194 577,1617 751 123,31304 901 702,409 211 370,769,151,93,082,5
Grupa Kapitałowa GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA291 036 350,30242 531 839,32251 569 068,3893 322 603,7132,138,537,116,7
MINDSHARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 317 164,717 603 469,85215 629 929,252 650 976,884,434,91,287,4
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA307 399 242,36148 849 412,57215 081 718,6525 512 398,478,317,111,951,6
TIME SPÓŁKA AKCYJNA104 300 264,2633 130 236,06134 446 646,101 734 128,501,75,21,368,2
MAXUS - WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 410 655,069 702 881,5189 566 270,599 204 090,3230,394,910,368,1
RADIOWE DORADZTWO REKLAMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 878 000,00-2 367 000,0070 142 000,142 356 000,008,8-99,53,4100,0
MAXUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 361 919,061 600 556,2347 315 973,781 084 520,169,667,82,385,9
BRAND CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 995 307,469 190 300,5239 291 718,28992 206,975,010,82,554,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.