Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to reklama (11,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)5 845 125 984,032 659 947 171,4111 551 027 616,96368 734 903,056,313,93,254,5
Reklama (PKD 73.1)5 643 999 052,712 569 824 098,7511 088 743 114,54342 463 233,266,113,33,154,5
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)201 126 931,3290 123 072,66462 284 502,4226 271 669,7913,129,25,755,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 6 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agencji reklamowych (6,9 mld zł), pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (3,4 mld zł) oraz badanie rynku i opinii publicznej (462,3 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)5 845 125 984,032 659 947 171,4111 551 027 616,96368 734 903,056,313,93,254,5
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)3 738 829 321,632 054 760 850,926 859 526 428,53246 684 089,786,612,03,645,0
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)1 129 743 493,46297 741 615,703 392 048 483,92119 098 203,2510,540,03,573,7
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)201 126 931,3290 123 072,66462 284 502,4226 271 669,7913,129,25,755,2
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C)284 182 276,9965 840 595,90431 491 763,342 179 305,280,83,30,576,8
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)360 898 257,5178 931 342,31227 584 735,49-38 063 858,97-10,6-48,2-16,778,1
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)130 345 703,1272 549 693,92178 091 703,2612 565 493,929,617,37,144,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.