Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (200,8 mln zł), ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (123,4 mln zł) oraz TECHEM-TECHNIKI POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (55,4 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ATREM SPÓŁKA AKCYJNA140 483 000,0068 659 000,00200 821 000,1315 466 000,0011,022,57,751,1
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA102 106 000,108 903 000,00123 417 000,0010 796 000,0010,6121,38,891,3
TECHEM-TECHNIKI POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)61 250 509,119 660 890,5555 392 061,25-513 249,91-0,8-5,3-0,984,2
CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 990 945,4822 701 976,4744 189 195,821 990 276,585,28,84,540,2
TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 694 758,5314 310 165,9143 910 119,325 693 898,5625,139,813,037,0
ORLEN LABORATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 126 020,6716 380 601,0141 046 714,282 504 953,968,615,36,143,8
ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 117 143,2922 568 936,1337 551 196,16206 523,100,60,90,629,7
ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI "ENERGOPOMIAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 409 011,9427 759 601,0436 546 743,62806 334,032,12,92,229,6
J.S.HAMILTON POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 847 036,155 064 481,4430 459 244,131 071 942,387,221,23,565,9
CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 578 345,7111 455 062,9528 298 651,182 459 520,1512,021,58,744,3
SGS EKO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 306 126,795 708 178,7925 083 986,401 884 179,329,833,07,570,4
LOTOS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 085 300,009 566 500,0024 937 900,004 477 800,3026,246,818,044,0
TUV RHEINLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 986 398,985 014 277,6323 363 766,33816 575,406,816,33,558,2
WNS POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 246 973,757 853 614,2323 054 084,38-418 259,76-4,1-5,3-1,823,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PRO-LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 820 691,574 679 935,9322 606 850,993 320,660,00,10,056,8
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 226 871,9211 063 367,7019 539 277,34-698 554,38-4,9-6,3-3,622,2
RUDPOL-OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 347 586,077 964 470,8418 197 620,991 299 436,389,116,37,144,5
POLCARGO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 175 004,658 371 526,6517 916 904,55770 898,915,99,24,336,5
EKONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 864 340,3911 141 670,8614 297 111,891 082 346,647,89,77,619,6
OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA4 269 642,951 635 271,028 013 831,21479 306,0311,229,36,061,7
EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SPÓŁKA AKCYJNA3 389 862,922 981 036,145 819 495,56135 591,554,04,62,312,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.