Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,5% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 03915,5%
śląskie93513,9%
wielkopolskie6659,9%
małopolskie5648,4%
dolnośląskie4997,4%
pomorskie4176,2%
łódzkie3895,8%
zachodniopomorskie3635,4%
kujawsko-pomorskie3324,9%
lubelskie3104,6%
opolskie2754,1%
warmińsko-mazurskie2203,3%
podkarpackie2173,2%
świętokrzyskie1772,6%
lubuskie1572,3%
podlaskie1522,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (31,8% ogółu), mazowieckie (27,3% ogółu) oraz pomorskie (13,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 22 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie731,8%
mazowieckie627,3%
pomorskie313,6%
wielkopolskie29,1%
dolnośląskie14,5%
kujawsko-pomorskie14,5%
małopolskie14,5%
zachodniopomorskie14,5%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.