Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44 60284,8%
własność prywatna krajowa pozostała3 7337,1%
własność zagraniczna2 4974,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5681,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4210,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3400,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2400,5%
własność samorządowa920,2%
własność skarbu państwa250,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej230,0%
pozostałe640,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (27,8% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (19,6% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (17,2% największych podmiotów).

własność zagraniczna5827,8%
własność krajowych osób fizycznych4119,6%
własność prywatna krajowa pozostała3617,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej146,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej136,2%
własność samorządowa104,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej94,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych73,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej31,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej31,4%
pozostałe83,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność skarbu państwa (36,5% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (24,4% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (15,2% sumy kapitałów własnych).

własność skarbu państwa11 645 352 112,30 zł36,5%
własność zagraniczna7 786 050 186,12 zł24,4%
własność prywatna krajowa pozostała4 850 462 884,84 zł15,2%
własność krajowych osób fizycznych2 997 745 181,44 zł9,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 835 796 823,48 zł5,8%
własność samorządowa1 244 446 824,38 zł3,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej440 187 932,81 zł1,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych437 742 801,99 zł1,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej421 254 453,94 zł1,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej72 770 579,94 zł0,2%
pozostałe170 876 686 zł0,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.