Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,4% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie21 70924,4%
śląskie9 38210,5%
wielkopolskie8 6989,8%
dolnośląskie7 8438,8%
małopolskie7 4068,3%
pomorskie5 7106,4%
łódzkie5 0455,7%
zachodniopomorskie4 0344,5%
kujawsko-pomorskie3 7774,2%
lubelskie3 1193,5%
podkarpackie2 9083,3%
warmińsko-mazurskie2 2102,5%
lubuskie1 8902,1%
opolskie1 8062,0%
podlaskie1 7482,0%
świętokrzyskie1 6561,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
podlaskie
świętokrzyskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (67,3% ogółu), małopolskie (13,5% ogółu) oraz wielkopolskie (7,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 52 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3567,3%
małopolskie713,5%
wielkopolskie47,7%
śląskie23,8%
łódzkie23,8%
lubuskie11,9%
dolnośląskie11,9%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
pomorskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.