Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PROCTER AND GAMBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (187,7 mln zł), SALANS, D.OLESZCZUK KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (109,7 mln zł) oraz CMS CAMERON MCKENNA DARIUSZ GRESZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (109,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PROCTER AND GAMBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)75 560 429,2443 057 075,63187 722 557,2710 371 442,4013,724,15,543,0
SALANS, D.OLESZCZUK KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA63 178 802,5555 241 915,67109 725 516,0614 767 628,4223,426,713,512,6
CMS CAMERON MCKENNA DARIUSZ GRESZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA41 097 132,7511 976 982,13109 314 525,5412 612 415,5830,7105,311,570,9
CLIFFORD CHANCE, JANICKA, KRUŻEWSKI, NAMIOTKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA51 808 239,3614 452 960,04100 555 178,8231 862 318,1661,5220,531,772,1
BAKER & MCKENZIE KRZYŻOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA40 434 314,8914 625 585,1271 553 508,0717 723 383,5043,8121,224,863,8
WARDYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA32 553 104,1316 026 450,4671 396 080,5919 450 961,2659,8121,427,250,8
DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA20 225 636,427 890 647,9767 763 678,4315 437 484,2976,3195,622,861,0
LINKLATERS C. WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA83 306 596,1522 724 151,1566 927 502,4316 153 105,3219,471,124,172,7
WHITE AND CASE P. PIETKIEWICZ, M. STUDNIAREK I WSPÓLNICY-KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA47 527 114,4423 456 009,9464 423 046,897 443 815,3015,731,711,650,7
GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA29 894 618,4911 606 422,1963 320 088,4211 446 745,2338,398,618,161,2
ALLEN & OVERY, A.PĘDZICH SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)30 136 105,666 395 179,9454 091 068,637 278 554,9724,2113,813,578,8
POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 724 313,6713 732 952,8445 826 606,909 482 953,3556,769,120,717,9
DLA PIPER WIATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA16 945 941,134 629 821,9934 669 636,859 512 332,8356,1205,527,472,7
TOKARCZUK, JĘDRZEJCZYK I WSPÓLNICY - KANCELARIA PRAWNA GLN SPÓŁKA KOMANDYTOWA20 071 327,2115 332 724,3233 477 648,2910 579 498,5952,769,031,623,6
WIERZBOWSKI EVERSHEDS SPÓŁKA KOMANDYTOWA10 809 300,006 077 800,0029 715 500,297 015 200,0064,9115,423,643,8
GWW WOŹNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA8 868 556,105 732 401,7729 375 263,1712 147 780,45137,0211,941,435,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.