Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych41 32698,2%
własność prywatna krajowa pozostała4241,0%
własność zagraniczna970,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych830,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej760,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej540,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej270,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (31,3% największych podmiotów), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (18,8% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (18,8% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych531,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej318,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej318,8%
własność prywatna krajowa pozostała212,5%
własność zagraniczna16,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej16,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych16,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (34,2% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (18,7% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (15,8% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej93 323 509,95 zł34,2%
własność krajowych osób fizycznych51 060 023,58 zł18,7%
własność zagraniczna43 057 075,25 zł15,8%
własność prywatna krajowa pozostała34 330 572,67 zł12,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej25 477 961,97 zł9,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13 732 952,84 zł5,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11 976 981,58 zł4,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.