Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, takimi jak:
  • budynki mieszkalne i mieszkania,
  • budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, włącznie z przeznaczonymi na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe, 
  • grunty,
 • wynajem domów, mieszkań i apartamentów, włączając umeblowane, na dłuższy okres użytkowania, tzn. w cyklu miesięcznym lub rocznym,
 • wynajem miejsc pod przewoźne domy mieszkalne,
 • wynajem miejsca w schroniskach dla zwierząt gospodarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 55,

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 26 598 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200920 907
31 marca 201021 521
30 czerwca 201021 539
30 września 201021 928
31 grudnia 201022 280
31 marca 201122 449
30 czerwca 201122 634
30 września 201122 944
31 grudnia 201123 402
31 marca 201223 624
30 czerwca 201223 941
30 września 201224 236
31 grudnia 201224 499
31 marca 201324 732
30 czerwca 201325 086
30 września 201325 392
31 grudnia 201325 847
31 marca 201426 167
30 czerwca 201426 598
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,3% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

mazowieckie6 18523,3%
śląskie2 94111,1%
wielkopolskie2 3648,9%
małopolskie2 2718,5%
dolnośląskie2 1378,0%
pomorskie1 9777,4%
łódzkie1 5105,7%
zachodniopomorskie1 4025,3%
kujawsko-pomorskie1 0483,9%
podkarpackie8883,3%
lubelskie8783,3%
warmińsko-mazurskie7923,0%
lubuskie6432,4%
świętokrzyskie5512,1%
opolskie5242,0%
podlaskie4871,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza14 00752,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6 79025,5%
spółki cywilne2 6259,9%
spółki jawne8203,1%
spółdzielnie6022,3%
spółki komandytowe5322,0%
spółki komandytowo-akcyjne4771,8%
wspólnoty mieszkaniowe3241,2%
spółki akcyjne2761,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy510,2%
pozostałe940,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych21 06279,2%
własność prywatna krajowa pozostała2 4759,3%
własność zagraniczna1 3245,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5672,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3931,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2370,9%
własność samorządowa1760,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1410,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych660,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej560,2%
pozostałe1010,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,0% podmiotów) i od 10 do 49 (4,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25 27395,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1 1174,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1810,7%
powyżej 250 zatrudnionych270,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)76 314 636 596,8535 342 462 437,249 878 672 997,672 166 017 498,832,86,121,953,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 338 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA (862,0 mln zł), Grupa Kapitałowa GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA (675,1 mln zł) oraz V&S LUKSUSOWA ZIELONA GÓRA SPÓŁKA AKCYJNA (613,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA4 006 253 945,943 856 706 917,62862 032 341,42167 038 160,374,24,319,43,7
Grupa Kapitałowa GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA10 805 393 000,003 995 124 000,00675 119 000,29113 446 000,001,12,816,863,0
V&S LUKSUSOWA ZIELONA GÓRA SPÓŁKA AKCYJNA (*)425 367 100,00371 454 900,00613 509 400,0047 536 300,2811,212,87,812,7
Grupa Kapitałowa SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA994 376 940,51554 851 750,00589 564 660,0039 402 870,004,07,16,744,2
Grupa Kapitałowa LOTOS CZECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA309 102 000,15164 040 000,00397 500 000,0027 753 000,009,016,97,046,9
Grupa Kapitałowa POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA186 413 000,0078 063 000,00382 382 000,007 411 000,134,09,51,958,1
LIDL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)3 395 483 000,001 005 695 000,00344 368 700,0042 108 100,161,24,212,270,4
Grupa Kapitałowa ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA1 059 945 819,46945 122 180,84278 881 313,3437 755 803,983,64,013,510,8
ANDRZEJ SZYMANOWSKI EUROGRUNT55 654 801,9428 346 943,45240 549 902,6510 874 742,5619,538,44,549,1
Grupa Kapitałowa FABRYKA MASZYN "GLINIK" SPÓŁKA AKCYJNA198 706 887,72-11 621 726,01223 921 167,27-4 107 701,70-2,135,4-1,8100,0
Grupa Kapitałowa ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA601 035 736,83410 829 713,70193 331 295,7820 962 244,993,55,110,831,7
Grupa Kapitałowa MGR INŻ. HENRYK BURY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 767 966,5652 632 612,44180 594 492,912 887 664,962,25,51,660,1
Grupa Kapitałowa QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 152 424,586 505 137,87178 719 186,61670 503,811,510,30,485,3
Grupa Kapitałowa GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 413 511 000,16614 443 000,00156 610 000,0012 890 000,000,92,18,256,5
CELL-FASTSŁABIK I SŁABIK SPÓŁKA JAWNA49 361 063,0828 464 863,20156 131 537,1731 732 469,3964,3111,520,342,3
Grupa Kapitałowa JASNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 006 087,6626 859 864,99144 267 434,02555 775,521,02,10,453,7
CASTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 890 974 000,001 814 761 000,00144 241 000,1679 219 000,004,24,454,94,0
JASNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 804 288,3223 440 379,15144 041 716,61754 150,431,43,20,556,4
Grupa Kapitałowa POWEN SPÓŁKA AKCYJNA94 705 840,1265 511 166,88143 723 480,513 094 266,153,34,72,230,8
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA983 294 992,86901 093 149,85139 446 644,0343 400 168,944,44,831,18,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.