Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (60,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (13,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (13,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 19360,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 19813,9%
własność zagraniczna1 12313,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4244,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2813,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2132,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1441,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność samorządowa60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (30,2% największych podmiotów), własność zagraniczna (25,4% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (23,8% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1930,2%
własność zagraniczna1625,4%
własność prywatna krajowa pozostała1523,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej34,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej23,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej23,2%
własność państwowych osób prawnych11,6%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej11,6%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa11,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (51,4% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (17,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (13,4% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna1 623 085 786,08 zł51,4%
własność prywatna krajowa pozostała545 517 072,82 zł17,3%
własność krajowych osób fizycznych423 589 507,57 zł13,4%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa234 319 539,27 zł7,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej97 169 829,09 zł3,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej91 117 739,06 zł2,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej65 675 043,80 zł2,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa52 343 946,23 zł1,7%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej22 133 045,15 zł0,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.