Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,3% ogółu), śląskie (14,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,7% ogółu).

mazowieckie3 29120,3%
śląskie2 36214,5%
dolnośląskie1 5729,7%
pomorskie1 4498,9%
wielkopolskie1 3638,4%
małopolskie1 2057,4%
łódzkie8425,2%
zachodniopomorskie6944,3%
lubelskie6083,7%
kujawsko-pomorskie6063,7%
warmińsko-mazurskie4652,9%
podkarpackie4612,8%
opolskie3922,4%
lubuskie3342,1%
świętokrzyskie3061,9%
podlaskie2961,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
pomorskie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
zachodniopomorskie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (65,8% ogółu), dolnośląskie (7,9% ogółu) oraz śląskie (7,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 38 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie2565,8%
dolnośląskie37,9%
śląskie37,9%
pomorskie25,3%
łódzkie25,3%
podkarpackie12,6%
wielkopolskie12,6%
warmińsko-mazurskie12,6%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
małopolskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.