Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,2% podmiotów), spółki akcyjne (6,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza85782,2%
spółki akcyjne636,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością313,0%
fundusze302,9%
spółki cywilne262,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych232,2%
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych80,8%
spółki jawne20,2%
inne kościoły i związki wyznaniowe10,1%
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki akcyjne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
fundusze
spółki cywilne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
spółki jawne
inne kościoły i związki wyznaniowe
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (92,3% największych podmiotów).

spółki akcyjne2492,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych13,8%
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych13,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.