Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak: pożyczki, zastawy hipoteczne, karty kredytowe itp. przez instytucje finansowe inne niż bank centralny, np. banki, kasy oszczędnościowe, towarzystwa kredytowe,
  • działalność związaną z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem poczty,
  • działalność związaną z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty,
  • działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje nieprzyjmujące depozytów, sklasyfikowanej w 64.92.Z,
  • działalności związanej z kartami kredytowymi, tzn. finansowania zakupów produktów przez przyznawanie kredytu w sieci sprzedaży, sklasyfikowanej w 66.19.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 766 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 288
31 marca 20104 413
30 czerwca 20104 465
30 września 20104 553
31 grudnia 20104 657
31 marca 20114 666
30 czerwca 20114 762
30 września 20114 830
31 grudnia 20114 954
31 marca 20124 991
30 czerwca 20125 097
30 września 20125 215
31 grudnia 20125 310
31 marca 20135 409
30 czerwca 20135 447
30 września 20135 526
31 grudnia 20135 673
31 marca 20145 706
30 czerwca 20145 766
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), śląskie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie1 03117,9%
śląskie72912,6%
wielkopolskie61310,6%
dolnośląskie59510,3%
małopolskie3996,9%
łódzkie3486,0%
kujawsko-pomorskie3365,8%
pomorskie3065,3%
zachodniopomorskie2634,6%
lubelskie2384,1%
warmińsko-mazurskie1692,9%
podkarpackie1612,8%
lubuskie1612,8%
podlaskie1502,6%
świętokrzyskie1472,5%
opolskie1202,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,7% podmiotów) oraz spółdzielnie (11,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 69264,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością85014,7%
spółdzielnie66211,5%
spółki cywilne1993,5%
spółki komandytowo-akcyjne1111,9%
spółki akcyjne951,6%
spółki jawne721,2%
spółki komandytowe510,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych300,5%
państwowe jednostki organizacyjne20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (15,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 63080,3%
własność prywatna krajowa pozostała87115,1%
własność zagraniczna1152,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych581,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej400,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej340,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej50,1%
własność skarbu państwa20,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,9% podmiotów) i od 10 do 49 (8,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 00886,9%
od 10 do 49 zatrudnionych4648,0%
od 50 do 249 zatrudnionych2504,3%
powyżej 250 zatrudnionych440,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)10 338 552 550,015 575 165 737,281 006 492 347,62888 789 687,388,615,988,346,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA (362,4 mln zł), AGENCJA RYNKU ROLNEGO (316,0 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa KULCZYK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (164,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA74 454 374,8618 751 302,27362 406 820,416 032 220,188,132,21,774,8
AGENCJA RYNKU ROLNEGO2 996 768 326,94131 956 769,27315 994 868,915 346 247,790,24,11,795,6
Grupa Kapitałowa KULCZYK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA6 586 909 000,005 029 163 000,26164 393 000,001 017 810 000,0015,520,2619,123,7
BZA SPÓŁKA AKCYJNA12 973 186,512 251 835,3980 504 809,18783 027,646,034,81,082,6
PAYU SPÓŁKA AKCYJNA (*)83 392 369,1812 256 053,8366 364 342,355 528 305,446,645,18,385,3
CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNA48 267 277,6234 765 449,3160 673 766,444 589 583,159,513,27,628,0
ASEKURACJA CASH HANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 160 000,1411 493 000,0045 394 000,003 574 000,0014,231,17,954,3
DINERS CLUB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 699 951,548 217 144,6222 810 010,341 629 872,192,919,87,285,5
EOS KSI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)5 650 500,001 390 700,0013 478 300,26-1 292 200,00-22,9-92,9-9,675,4
OSIEDLE WILANOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ485 602 145,5318 552 537,5312 579 123,17-69 719 583,96-14,4-375,8-554,396,2
KULCZYK HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA6 082 861 667,984 986 496 823,979 532 248,66932 536 149,8715,318,71 000,018,0
GARDOCKI SPÓŁKA AKCYJNA5 100 207,974 537 004,644 582 289,531 462 161,6928,732,231,911,0
MD INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA113 005 521,4643 042 646,934 090 641,941 203 086,941,12,829,461,9
INPOST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 152 000,00423 000,003 025 000,10363 000,0016,985,812,080,3
IDEA EXPERT SPÓŁKA AKCYJNA1 090 200,12-10 402 900,001 953 600,00-3 525 400,00-323,433,9-180,5100,0
DOMINET SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI298 059 400,00287 217 400,311 718 400,00865 000,000,30,350,33,6
ACCADIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 699 676,781 611 218,581 224 774,88-447 611,95-26,3-27,8-36,65,2
SILVA SPÓŁKA AKCYJNA5 032 827,833 811 946,4979 901,52357 801,397,19,4447,824,3
GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA (*)7 368 857,246 401 740,8769 965,51-548 259,13-7,4-8,6-783,613,1
KULCZYK HOLDING INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI7 755 051,287 648 271,767 342,53190 500,442,52,51 000,01,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.