Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 729 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 675
31 marca 20104 057
30 czerwca 20104 405
30 września 20104 923
31 grudnia 20105 082
31 marca 20115 114
30 czerwca 20115 537
30 września 20115 569
31 grudnia 20115 746
31 marca 20125 718
30 czerwca 20125 884
30 września 20126 129
31 grudnia 20126 606
31 marca 20136 898
30 czerwca 20137 227
30 września 20137 535
31 grudnia 20137 620
31 marca 20147 673
30 czerwca 20147 729
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.