Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 84088,5%
własność prywatna krajowa pozostała2753,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2162,8%
własność zagraniczna1862,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej961,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej620,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej470,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (42,9% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (28,6% największych podmiotów).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej342,9%
własność krajowych osób fizycznych228,6%
własność prywatna krajowa pozostała114,3%
własność zagraniczna114,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Forma własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (84,2% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej521 159 974,70 zł84,2%
własność prywatna krajowa pozostała87 350 000,00 zł14,1%
własność krajowych osób fizycznych10 134 625,49 zł1,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.