Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (46,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (44,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3 59946,6%
indywidualna działalność gospodarcza3 40544,1%
spółki cywilne4776,2%
spółki jawne931,2%
spółki komandytowe741,0%
spółki akcyjne590,8%
spółki komandytowo-akcyjne100,1%
spółdzielnie60,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
fundacje20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
fundacje
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (71,4% największych podmiotów).

spółki akcyjne571,4%
spółki komandytowe114,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością114,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.