Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. Systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji.

Podklasa ta obejmuje:

  • obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi,
  • obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów telewizyjnych,
  • zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu własnych systemów,
  • dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów,
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym,
  • zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci przewodowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 61.90.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 209 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 037
31 marca 20104 043
30 czerwca 20104 075
30 września 20104 162
31 grudnia 20104 232
31 marca 20114 212
30 czerwca 20114 230
30 września 20114 228
31 grudnia 20114 198
31 marca 20124 164
30 czerwca 20124 178
30 września 20124 187
31 grudnia 20124 201
31 marca 20134 196
30 czerwca 20134 212
30 września 20134 217
31 grudnia 20134 232
31 marca 20144 231
30 czerwca 20144 209
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,6% ogółu), śląskie (13,6% ogółu) oraz małopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie99423,6%
śląskie57213,6%
małopolskie43410,3%
wielkopolskie3398,1%
dolnośląskie3167,5%
pomorskie3067,3%
zachodniopomorskie1934,6%
łódzkie1884,5%
kujawsko-pomorskie1784,2%
lubelskie1473,5%
podkarpackie1363,2%
lubuskie922,2%
podlaskie912,2%
świętokrzyskie892,1%
warmińsko-mazurskie701,7%
opolskie641,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (62,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 64462,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością97323,1%
spółki cywilne42310,0%
spółki akcyjne751,8%
spółki jawne521,2%
spółki komandytowe150,4%
spółki komandytowo-akcyjne120,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,2%
spółdzielnie50,1%
stowarzyszenia20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 79090,0%
własność prywatna krajowa pozostała1513,6%
własność zagraniczna1253,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych421,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej340,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej320,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej30,1%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność samorządowa30,1%
pozostałe100,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,4% podmiotów) i od 10 do 49 (4,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 97294,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2044,8%
od 50 do 249 zatrudnionych220,5%
powyżej 250 zatrudnionych110,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)39 001 684 506,2619 731 621 180,5314 271 782 093,121 762 553 019,784,58,912,449,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 45 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (8,4 mld zł), Grupa Kapitałowa NETIASPÓŁKA AKCYJNA (1,6 mld zł) oraz NETIASPÓŁKA AKCYJNA (1,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA28 617 000 000,2412 900 000 000,008 434 000 000,001 023 000 000,003,67,912,154,9
Grupa Kapitałowa NETIASPÓŁKA AKCYJNA2 568 569 000,002 297 546 000,351 569 296 000,00263 895 000,0010,311,516,810,6
NETIASPÓŁKA AKCYJNA2 559 209 000,002 296 046 000,291 521 265 000,00267 032 000,0010,411,617,610,3
Grupa Kapitałowa MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 182 194 000,00354 574 000,00555 438 000,3081 518 000,006,923,014,770,0
Grupa Kapitałowa EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA771 310 355,27580 340 666,87511 075 953,1443 279 022,445,67,58,524,8
EXATEL SPÓŁKA AKCYJNA766 078 449,72582 485 998,39510 187 238,9345 020 167,025,97,78,824,0
MULTIMEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 171 277 000,00286 171 000,25501 057 000,0079 370 000,006,827,715,875,6
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 037 567 000,00909 210 000,00499 457 000,3876 048 000,007,38,415,212,4
VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA809 557 900,00649 662 000,00486 255 300,33185 408 900,0022,928,538,119,8
Grupa Kapitałowa VECTRA SPÓŁKA AKCYJNA1 044 693 500,00499 778 800,00486 154 000,2893 500 300,009,018,719,252,2
Grupa Kapitałowa ATM SPÓŁKA AKCYJNA536 865 000,00275 273 000,00401 779 000,2821 397 000,004,07,85,348,7
GTS ENERGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ499 459 572,71411 272 515,73373 313 561,5463 818 766,4012,815,517,117,7
Grupa Kapitałowa MNI SPÓŁKA AKCYJNA773 383 000,00477 434 000,00289 392 000,0057 250 000,197,412,019,838,3
TK TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ439 911 470,23277 212 530,59263 672 812,503 781 249,470,91,41,437,0
VECTRA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA860 325 100,00367 300 500,24194 359 800,0020 302 400,002,45,510,557,3
ELTEL NETWORKS SPÓŁKA AKCYJNA95 940 553,6548 163 838,29178 308 076,9614 380 823,7915,029,98,149,8
Grupa Kapitałowa SFERIA SPÓŁKA AKCYJNA253 380 351,6151 815 123,64148 838 256,73-31 500 379,20-12,4-60,8-21,279,6
SFERIA SPÓŁKA AKCYJNA132 922 563,8358 349 037,60133 396 169,79-24 987 973,95-18,8-42,8-18,756,1
ATM SPÓŁKA AKCYJNA421 556 000,23253 797 000,00126 687 000,008 506 000,002,03,46,739,8
TAURON OBSŁUGA KLIENTA GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 506 683,499 619 687,21126 123 870,312 256 708,105,023,51,878,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.