Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 75969,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 58819,1%
spółki cywilne6888,3%
spółki akcyjne1051,3%
spółki jawne921,1%
spółki komandytowe350,4%
spółki komandytowo-akcyjne160,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,1%
spółdzielnie50,1%
stowarzyszenia20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
stowarzyszenia
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (63,2% największych podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (28,9% największych podmiotów).

spółki akcyjne4863,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2228,9%
spółki komandytowo-akcyjne22,6%
spółki jawne11,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.