Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (67,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (19,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych55367,2%
własność prywatna krajowa pozostała16219,7%
własność zagraniczna232,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej222,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych222,7%
własność skarbu państwa182,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,6%
własność samorządowa20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,2%
pozostałe50,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność skarbu państwa (47,4% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (23,7% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,3% największych podmiotów).

własność skarbu państwa1847,4%
własność prywatna krajowa pozostała923,7%
własność zagraniczna25,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej25,3%
własność krajowych osób fizycznych25,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej12,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych12,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (50,0% sumy kapitałów własnych), własność skarbu państwa (28,8% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (15,4% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2 181 627 030,95 zł50,0%
własność skarbu państwa1 259 424 286,90 zł28,8%
własność prywatna krajowa pozostała673 604 773,59 zł15,4%
własność krajowych osób fizycznych171 251 785,83 zł3,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych32 083 009,22 zł0,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej27 309 155,56 zł0,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20 386 461,43 zł0,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.