Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 54093,0%
własność prywatna krajowa pozostała3233,2%
własność zagraniczna1811,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych670,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej380,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej370,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej350,3%
własność samorządowa80,1%
własność państwowych osób prawnych70,1%
własność skarbu państwa50,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność samorządowa
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (34,6% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (30,8% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (15,4% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała934,6%
własność krajowych osób fizycznych830,8%
własność zagraniczna415,4%
własność skarbu państwa13,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13,8%
własność państwowych osób prawnych13,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (39,5% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (32,4% sumy kapitałów własnych) oraz własność zagraniczna (19,3% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała562 607 396,89 zł39,5%
własność krajowych osób fizycznych461 444 769,84 zł32,4%
własność zagraniczna274 047 516,46 zł19,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych72 462 321,51 zł5,1%
własność państwowych osób prawnych37 095 385,13 zł2,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej8 288 325,87 zł0,6%
własność skarbu państwa6 901 255,43 zł0,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.