Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (78,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 01478,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 43614,0%
spółki cywilne6025,9%
spółki jawne600,6%
spółki komandytowe520,5%
spółki akcyjne510,5%
spółdzielnie70,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,1%
państwowe jednostki organizacyjne70,1%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
państwowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowo-akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,8% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (30,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1453,8%
spółki akcyjne830,8%
spółki komandytowo-akcyjne27,7%
państwowe jednostki organizacyjne13,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.