Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:

  • systemów operacyjnych,
  • programów użytkowych i pozostałych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • reprodukcji oprogramowania, sklasyfikowanej w 18.20.Z,
  • sprzedaży detalicznej gotowego oprogramowania, sklasyfikowanej w 47.41.Z
  • produkcji oprogramowania niezwiązanego z działalnością wydawniczą, włącznie z przełożeniem lub dostosowaniem gotowego programu na potrzeby rynku, wykonane na zlecenie, sklasyfikowanej w 62.01.Z,
  • udostępniania oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 962 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 329
31 marca 20102 279
30 czerwca 20102 256
30 września 20102 256
31 grudnia 20102 235
31 marca 20112 200
30 czerwca 20112 184
30 września 20112 142
31 grudnia 20112 094
31 marca 20122 052
30 czerwca 20122 042
30 września 20122 029
31 grudnia 20122 026
31 marca 20132 009
30 czerwca 20132 021
30 września 20132 014
31 grudnia 20132 030
31 marca 20142 000
30 czerwca 20141 962
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (29,0% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz dolnośląskie (10,6% ogółu).

mazowieckie56929,0%
śląskie24012,2%
dolnośląskie20710,6%
małopolskie20110,2%
wielkopolskie1678,5%
pomorskie1387,0%
zachodniopomorskie944,8%
łódzkie864,4%
kujawsko-pomorskie633,2%
lubelskie452,3%
podkarpackie402,0%
lubuskie281,4%
opolskie251,3%
świętokrzyskie241,2%
podlaskie201,0%
warmińsko-mazurskie150,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 38170,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością40220,5%
spółki cywilne1206,1%
spółki jawne231,2%
spółki komandytowe170,9%
spółki akcyjne130,7%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,6% podmiotów), własność zagraniczna (3,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 79891,6%
własność zagraniczna633,2%
własność prywatna krajowa pozostała371,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej221,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej130,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 89696,6%
od 10 do 49 zatrudnionych552,8%
od 50 do 249 zatrudnionych90,5%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)406 407 258,12203 132 011,13483 394 290,0841 038 548,3810,120,28,550,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA (164,4 mln zł), UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA (64,2 mln zł) oraz SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (60,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA46 534 937,577 597 478,15164 404 373,254 838 099,1710,463,72,983,7
UNIT4 TETA SPÓŁKA AKCYJNA183 161 000,20102 981 000,0064 243 000,003 591 000,002,03,55,643,8
SAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)63 856 297,6029 652 034,1660 464 569,286 833 994,8910,723,111,353,6
COMPUWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)22 669 146,7411 166 593,8646 189 229,013 149 384,2713,928,26,850,7
OUTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 525 954,7927 395 065,3644 151 085,7914 292 681,6838,152,232,427,0
MENTOR GRAPHICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 186 000,005 069 700,0033 149 400,001 673 600,2323,333,05,129,5
TELECA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 474 088,733 398 335,9424 508 324,721 964 842,8630,457,88,047,5
Grupa Kapitałowa ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 569 000,006 633 000,0021 849 000,243 688 000,0015,055,616,973,0
SI-CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA7 779 444,973 722 275,7113 103 165,8621 265,320,30,60,252,2
PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA4 039 947,243 190 084,518 817 093,101 267 600,5631,439,714,421,0
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA2 611 441,012 326 445,292 515 049,39-281 919,78-10,8-12,1-11,210,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.