Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet,
  • wydawanie programów radiowych i telewizyjnych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 772 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 644
31 marca 20101 689
30 czerwca 20101 710
30 września 20101 724
31 grudnia 20101 775
31 marca 20111 759
30 czerwca 20111 765
30 września 20111 752
31 grudnia 20111 742
31 marca 20121 740
30 czerwca 20121 751
30 września 20121 767
31 grudnia 20121 782
31 marca 20131 777
30 czerwca 20131 788
30 września 20131 791
31 grudnia 20131 787
31 marca 20141 782
30 czerwca 20141 772
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (41,8% ogółu), wielkopolskie (9,4% ogółu) oraz śląskie (8,7% ogółu).

mazowieckie74141,8%
wielkopolskie1679,4%
śląskie1548,7%
dolnośląskie1247,0%
małopolskie1236,9%
łódzkie794,5%
pomorskie724,1%
kujawsko-pomorskie543,0%
zachodniopomorskie482,7%
lubelskie422,4%
podlaskie362,0%
podkarpackie301,7%
lubuskie291,6%
opolskie271,5%
świętokrzyskie231,3%
warmińsko-mazurskie231,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (45,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza80445,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością63235,7%
spółki cywilne23513,3%
spółki jawne251,4%
spółki komandytowe251,4%
spółki akcyjne211,2%
spółdzielnie130,7%
stowarzyszenia50,3%
inne kościoły i związki wyznaniowe30,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
pozostałe70,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 41980,1%
własność prywatna krajowa pozostała1649,3%
własność zagraniczna724,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych472,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej241,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej221,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,6%
własność samorządowa60,3%
własność państwowych osób prawnych20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
pozostałe30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,0% podmiotów) i od 10 do 49 (7,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 61291,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1377,7%
od 50 do 249 zatrudnionych181,0%
powyżej 250 zatrudnionych50,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)2 058 987 705,761 394 567 549,081 532 365 134,95221 883 043,1710,815,914,532,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (514,4 mln zł), RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (394,0 mln zł) oraz MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA (167,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA1 173 494 000,00825 523 000,00514 374 000,24151 608 000,0012,918,429,529,7
RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ343 976 341,79272 383 331,03393 994 208,6057 987 503,8516,921,314,720,8
MURATOR SPÓŁKA AKCYJNA108 633 801,1841 294 497,90167 086 050,431 410 108,661,33,40,862,0
Grupa Kapitałowa TRIAS SPÓŁKA AKCYJNA59 657 149,1510 388 891,5372 273 621,701 619 421,782,715,62,282,6
TRIAS SPÓŁKA AKCYJNA56 426 430,5410 388 971,4072 273 621,701 619 500,802,915,62,281,6
Grupa Kapitałowa BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 739 542,7314 392 880,3567 034 060,961 807 307,759,212,62,727,1
BURDA PUBLISHING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 004 197,7318 529 176,9954 482 008,673 975 360,1518,121,57,315,8
WYDAWNICTWO PODATKOWE "GOFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 301 128,59105 525 967,7247 643 764,8415 583 377,9411,014,832,725,3
MEDICAL TRIBUNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 403 787,124 886 359,5737 486 148,784 415 666,4638,790,411,857,2
HEARST MARQUARD PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 081 000,004 208 800,2234 313 700,003 903 300,0055,192,711,440,6
BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 412 260,396 952 023,7430 289 358,37-2 047 596,43-11,8-29,5-6,860,1
BURDA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 692 371,0887 781,1428 595 773,55-4 031 127,99-46,4-1 000,0-14,199,0
POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 769 480,6616 898 537,4126 005 465,993 750 204,6718,122,214,418,6
AVT KORPORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 615 467,311 755 895,9923 923 216,14461 738,783,726,31,986,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "COMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 526 400,315 544 285,1322 733 115,042 255 504,3915,540,79,961,8
WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSIĄŻEK TECHNICZNYCH SIGMA-NOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 818 160,497 653 932,5717 429 720,201 024 207,278,713,45,935,2
G+J MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 079 191,22772 769,3316 568 627,72-310 791,06-6,1-40,2-1,984,8
VALKEA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA5 611 962,872 991 863,5614 495 696,87209 287,643,77,01,446,7
POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA12 381 555,969 968 621,1611 835 240,411 577 551,1412,715,813,319,5
DIRECT PUBLISHING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2 371 261,471 202 332,356 921 698,08-195 195,21-8,2-16,2-2,849,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.