Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych15 16089,1%
własność prywatna krajowa pozostała5913,5%
własność zagraniczna5433,2%
własność samorządowa1801,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1470,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1240,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1030,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej800,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,1%
własność skarbu państwa140,1%
pozostałe550,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (32,5% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (20,1% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (10,7% największych podmiotów).

własność zagraniczna5532,5%
własność prywatna krajowa pozostała3420,1%
własność krajowych osób fizycznych1810,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej105,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej84,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych53,0%
własność państwowych osób prawnych53,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej42,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej42,4%
własność skarbu państwa42,4%
pozostałe2011,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa (46,0% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (15,5% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,4% sumy kapitałów własnych).

własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności skarbu państwa8 356 026 455,73 zł46,0%
własność państwowych osób prawnych2 817 563 158,59 zł15,5%
własność prywatna krajowa pozostała1 529 149 144,36 zł8,4%
własność zagraniczna1 369 529 153,99 zł7,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa806 400 431,47 zł4,4%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych600 367 016,38 zł3,3%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej554 184 349,82 zł3,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej512 401 887,19 zł2,8%
własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej410 630 115,97 zł2,3%
własność krajowych osób fizycznych369 368 853,81 zł2,0%
pozostałe853 097 898 zł4,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.