Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza11 94170,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 81916,6%
spółki cywilne1 5779,3%
spółki jawne2191,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1330,8%
spółki komandytowe1130,7%
spółki akcyjne840,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych330,2%
spółki komandytowo-akcyjne290,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne250,1%
pozostałe390,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (73,4% największych podmiotów), spółki akcyjne (21,3% największych podmiotów) oraz spółki komandytowe (1,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12473,4%
spółki akcyjne3621,3%
spółki komandytowe31,8%
przedsiębiorstwa państwowe10,6%
państwowe jednostki organizacyjne10,6%
spółki jawne10,6%
indywidualna działalność gospodarcza10,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.