Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 59 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (749,1 mln zł), Grupa Kapitałowa PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA (563,8 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA (348,8 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ304 004 600,17184 053 800,00749 060 600,007 483 900,002,54,11,039,5
Grupa Kapitałowa PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA402 879 000,00296 096 000,00563 774 000,32-703 000,00-0,2-0,2-0,126,5
Grupa Kapitałowa JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA124 782 968,6124 654 746,00348 803 504,626 579 636,005,326,71,980,2
Grupa Kapitałowa C.HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA75 634 286,608 188 319,25247 395 686,26-4 027 986,99-5,3-49,2-1,689,2
Grupa Kapitałowa CARGOSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 836 886,5724 238 857,30182 236 688,604 519 370,075,918,72,568,5
Grupa Kapitałowa CAT LC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ44 226 500,009 855 100,00171 183 900,304 409 800,0010,044,82,677,7
Grupa Kapitałowa POLFROST INTERNATIONALE SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 743 000,2114 407 000,00102 173 000,001 871 000,007,313,01,844,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.