Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 900 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 078
31 marca 20104 084
30 czerwca 20104 105
30 września 20104 156
31 grudnia 20104 208
31 marca 20114 185
30 czerwca 20114 187
30 września 20114 305
31 grudnia 20114 351
31 marca 20124 408
30 czerwca 20124 484
30 września 20124 532
31 grudnia 20124 582
31 marca 20134 608
30 czerwca 20134 705
30 września 20134 765
31 grudnia 20134 788
31 marca 20144 848
30 czerwca 20144 900
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.