Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (24,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 79557,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 21524,8%
spółki cywilne64813,2%
spółki jawne1412,9%
spółki komandytowe450,9%
spółki akcyjne250,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych140,3%
przedstawicielstwa zagraniczne80,2%
spółki komandytowo-akcyjne80,2%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
przedstawicielstwa zagraniczne
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (79,7% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4779,7%
spółki akcyjne1016,9%
spółki komandytowe23,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.