Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (11,0 mld zł) oraz transport kolejowy towarów (8,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49)36 892 955 023,3218 787 901 542,9333 560 001 954,43697 504 539,491,93,72,149,1
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Transport kolejowy towarów (PKD 49.2)8 285 330 616,573 113 229 068,738 133 843 608,40-153 564 829,11-1,9-4,9-1,962,4
Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3)10 339 440 792,705 026 670 274,757 988 019 089,52-17 563 396,36-0,2-0,4-0,251,4
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.1)4 200 110 267,751 254 964 365,543 371 374 456,60-297 092 012,14-7,1-23,7-8,870,1
Transport rurociągowy (PKD 49.5)8 475 829 918,557 648 366 644,333 104 869 107,69892 983 119,4010,511,728,89,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 7 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to transport drogowy towarów (11,0 mld zł), transport kolejowy towarów (8,1 mld zł) oraz transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (5,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49)36 892 955 023,3218 787 901 542,9333 560 001 954,43697 504 539,491,93,72,149,1
Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)5 592 243 427,751 744 671 189,5810 961 895 692,22272 741 657,704,915,62,568,8
Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z)8 285 330 616,573 113 229 068,738 133 843 608,40-153 564 829,11-1,9-4,9-1,962,4
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)8 804 360 367,344 220 452 285,655 753 302 747,12-2 524 193,90-0,0-0,1-0,052,1
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z)4 200 110 267,751 254 964 365,543 371 374 456,60-297 092 012,14-7,1-23,7-8,870,1
Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A)5 744 347 570,665 141 060 954,872 455 928 895,61651 454 512,0111,312,726,510,5
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z)1 535 080 425,36806 217 989,102 234 716 342,40-15 039 202,46-1,0-1,9-0,747,5
Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B)2 731 482 347,892 507 305 689,46648 940 212,08241 528 607,398,89,637,28,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.