Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 aktywnych podmiotów działających w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098
31 marca 20108
30 czerwca 20108
30 września 20108
31 grudnia 20107
31 marca 20119
30 czerwca 20119
30 września 201111
31 grudnia 201110
31 marca 201210
30 czerwca 20129
30 września 20129
31 grudnia 20129
31 marca 20139
30 czerwca 20139
30 września 20138
31 grudnia 20139
31 marca 20149
30 czerwca 20149
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.